Türkiye'deki İsrail Temsilcilikleri Resmi Blogu

Home » 118 İsrail » İsrail eğitimde sınırları kaldırıyor

İsrail eğitimde sınırları kaldırıyor

Categories

Arşıv

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.


İsrail eğitim sistemi Yahudilerle Araplar arasındaki sınırları kaldırıyor. Taub Merkezi’nin yayınladığı rapora göre karma okullara giden öğrenci sayısı 2003’te 68 binden 2013’te 109 bine yükseldi. Yüzde 59’luk bu artış İsrail’deki tüm öğrencilerin yüzde 6’sını oluşturuyor. Bunların yüzde 15’i ise devlet okullarında eğitim görüyor. Bir okulun karma olduğunu söyleyebilmek için öğrencilerinin yüzde 1’inden fazlasının Yahudi ve Arap olması gerekiyor.

ISR EGITIM
Aynı dönemde sadece Yahudilerin okuduğu okula gidenlerin oranı yüzde 9 artarken, sadece Arapların okuduğu okullara gidenlerin oranı yüzde 33 arttı. Rapora göre İsrail eğitim sistemi Yahudi ve Arapların beraber okumasını teşvik eden bir politikaya sahip değil. Karma okullar genelde anne-babanın tercihi veya sivil toplum örgütlerinin inisiyatifi ile teşvik ediliyor.
Rapora göre karma okullardaki bu yükseliş birçok Arap ailenin Yahudi mahallelerine taşınmaları ile arttı. Bu sayede iki grup arasındaki sınırlar kalktı. Ayrıca Arap aileler daha iyi eğitim almaları için çocuklarını Yahudi okullarına yollamayı tercih ettikleri de raporun bulguları arasında.
Verilere göre 2013 yılında İsrail’de 1,6 milyon öğrenci ilkokul ve lisede eğitim gördü. Bu öğrencilerin 870 bini hiç Arap öğrencisi olmayan okullara, 330 bini ise hiç Yahudi öğrenci olmayan okullara devam etti. 395 bin öğrenci ise en az bir Arap veya Yahudi öğrencinin olduğu okulları tercih etti. 5600 Arap, Yahudi okullarına devam ederken 360 Yahudi, Arap okullarına gitti.
İsrail’deki 355 karma okuldan yüzde 94’ü Yahudilere ait, Arapların payı oldukça düşük. 228 okulda Arap öğrencilerin oranı ise yüzde 5’ten az. Karma okullar arasında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için olan okul sayısı 49, İsrail’de bu tür toplam 228 okul var.
Sosyoekonomik verilere göre bakıldığında, karma okullar genellikle orta ve üst gelir gruplarının oturduğu belediyelerde yer alıyor. Ancak bu bölgelerin düşük gelirli mahallelerinde de karma eğitimin yaygın olduğunu vurgulamak gerekir. Buna karşın en fakir belediyelerde, genellikle Arapların veya ultra-Ortodoks Yahudilerin oturduğu mahalleler bunlar, hiç karma okul bulunmuyor.
Raporun belirttiği gibi, karma eğitimdeki artışa rağmen Yahudi ve Arapların beraber eğitim görebilmesi için daha uzun bir yol var katledilecek. Eşitlik ve beraber yaşama kültürünün artmasını hedefleyen sadece beş tane çift dilli okul ve üç tane yuva var henüz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 388 other followers

%d bloggers like this: