Türkiye'deki İsrail Temsilcilikleri Resmi Blogu

Home » Benjamin Netanyahu » İsrail Seçimleri ile İlgili Merak Ettikleriniz

İsrail Seçimleri ile İlgili Merak Ettikleriniz

Categories

Arşıv

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.


 İsrail’de bugün sandık başına gidiyor.Dünyayı ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bu  İsrail seçimleriyle ilgili yeteri kadar bilgimiz var mı? İşte seçimler hakkında en çok merak edilen 20 sorunun cevabı ..
electıon photo
-İSRAİL SEÇİM REHBERİ-
1. Seçimler ne hakkında?
2. İsrail’de seçiler nasıl oluyor?
3. Seçim sürecinin temel ilkeleri nelerdir?
4. Kimler oy kullanabilir?
5.Askerler, engelliler,sakatlar,hapiste bulunanalar oy kullanabilir mi?
6. Ülke dışında yaşayan vatandaşların oy kullanmasına izin veriliyor mu?
7. Oylama nasil gerceklesecek ?
8. Seçmen nasıl tanımlanıyor?
9. Seçim günü ne oluyor?
10.Seçimler ne zaman düzenleniyor?
11.seçimlerde aday olabilmek için kimler uygundur?
12. İsrailliler partilere mi yoksa bireysel adaylara oy veriyorlar?
13. Merkez Seçim Komitesi nedir?
14. Oy verme komitesi ne yapar ?
15. Partiler seçimlerden önce ne yapmalı?
16. Seçim kampanyaları nasıl finanse ediliyor?
17. Seçim kampnyaları fırsat eşitliği ilkesine dayanarak mı yapılıyor?
18. Knesset’in yapısı nasıldır?
19. Başbakan nasıl seçiliyor?
20. Hükümet yapısı nasıl oluyor?
İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres oyunu kullanırken

İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres oyunu kullanırken

1. Seçimler ne hakkında?
Yaklaşan seçimler 22 Ocak 2013 tarihinde düzenlenecek.Seçim sonuçlarına gore 19. Knesset hükümeti belirlenmiş olacak.İsrail de parlementer demokrasi mevcuttur. İsrail hükümetini yürüten Başbakan Yeni seçilen İsrail parlementosu, Knesset, tarafından atanır.
2. İsrail’de seçiler nasıl oluyor?
Seçimler, İsrail Devleti’nin güçlü demokratik geleneğinin göstergesidirSeçim kampanyaları ateşli tartışmalara sahne olur, İsrailliler iç politika ve dış ilişkiler gibi siyasi konularda ilgi çekmek ve aktif seçim sürecine katılırlar.
3. Seçim sürecinin temel ilkeleri nelerdir?
İsrail seçim sistemi; Knesset Temel Kanunu 4. Madde uyarınca “Knesset, genel,ulusal,doğrudan,eşit,gizli ve nisbi seçim tarafından seçilecektir.
·         Genel: 18 yaşındaki veya 18 yaşını dolduran her İsrail vatandaşının oy kullanma hakkı buunmaktadır.
·         Ulusal: Tüm ülke tek bir seçim bölgesi oluşturur. İsrail’in nispi seçim sisteminde adaylar yerel seçim bölgelerini değil ulusal partileri temsil ederler.
·         Doğrudan:Knesset, dolaylı olarak değil doğrudan seçmenler tarafından seçilir. . Seçim günü  seçmenler, oy pusulalarında Knesset’te görmek istedikleri partiye oylarını kullanmış olurlar.
·         Eşit: Kullanılan Bütün oylar eşit olarak göz önünde bulundurulur.
·         Gizlilik: Seçimlerde oyların gizliliği esastır.
·         Nispi:120 Knesset sandalyesi; partilerin aldıkları oyların ülke genelinde kullanılan oylarına oranıyla dağıtılır. Ancak; bir partinin Knesset’te yer alabilmesi için kullanılan bütün oyların en az %2 ‘sini elde etmesi gerekmektedir.
4. Kimler oy kullanabilir?
Oy kullanma 18 yaşına gelen veya 18’ini doldurmuş her İsrailli vatandaşın bir görevidir.
Bütün İsrail’de bulunan bütün etnik gruplar, farklı dini inançlara sahip olanlar ,Arap-İsrailliler dahil, hepsi bu sürece dahildir.
Uygun olan her İsrail vatandaşı otomatik olarak kayıt altındadır.
oy pusulaları

oy pusulaları

5.Askerler, engelliler,sakatlar,hapiste bulunanalar oy kullanabilir mi?
Askerler kendi askeri birliklerindeki seçim sandığında oylarını kullanacaklardır. .Belirli düzenlmelerle hapishanedekilerin ve hastahanedekilerin de oy kullanmasi saglaniyor.. Engelliler için 1.549 tane gezici özel sandık uygulamasi başlatıldı.
6. Ülke dışında yaşayan vatandaşların oy kullanmasına izin veriliyor mu?
İsrail kanunları gereği ülke dışında oturan mülk sahipleri oy kullanamıyor. Fakat bazı istisnalar vardır. Ülke dışında Devlet görevinde olanlar,İsrail gemilerinde çalışanlar , konsoloslar ve büyükelçiler oy kullanma hakkına sahiptir.
7. Oylama nasil gerceklesecek ?
İsrail oylama sisteminin kullanici dostu uygulamalari bulunuyor Oy kullanacak kişi çok az İbranice veya Arapça biliyorsa;kabinin içerisinde seçmenler için özel hazılanmış oy kullacağı partiyi temsil eden kağıdı seçiyor ve seçtiği kağıdı zarfın içine koyarak teslim etmsei gerekiyor.
Kayıtlı seçmenler oy kullanmak için 10.000 seçim sandığı kurulmuş bulunuyor.

8. Seçmen nasıl tanımlanıyor?

Seçmenlerin aşağıdaki kimlik kartlarına sahip olmaları gerekmektedir.

  • Resmi bir kimlik (teudat ze’hut) üzerinde resim bulunmasi gerekmektedir.
  • Üzerinde resım bulunan bir pasaport
  • Knesset üyesioldklarına dair kimlik kartı

Üzerinde resim olmayan kimlik kartlarnın İç işleri bakanlığı tarafından onayı alınması gerekmektedir.

9. Seçim günü ne oluyor?

Her seçmenin oyunu rahatça kullanabilmesi için seçim günü tatildir.Seçim bölgelerinin dışında bulunan seçmenler için ulaşım ararçları hizmet vermektedir.

Yaklaşan 22 Ocak 2012’deki seçimlerde sandıklar sabah saat 07:00’de açılacak, 22:00’a kadar faaliyette bulunacak.Daha küçük toplumlarda ,hastahanelerde,hapishanelerde oylama sabah saat 08:00-22:00 arasında gerçekleşecektir.Eğer ki o seçim sandığındaki bütünkayıtlıların oy kullanma işlei tamamlandığı takdirde belirlnene saatten daha erken sandk kapanabilir.

Bazı özel durumlarda oylama işlemi daha erken farklı bir tarihte düzenlenebilir.Örneğin; ülke dışında diplomatic görevlerde bulunan diplomatlar , gemilerde görevli olanlar ,askerler, seçimlerden 72 saat önce oylama işlemini tamamlamakla yükümlüler.

voting in telaviv

10.Seçimler ne zaman düzenleniyor?

Aşağıdaki durumlar meydana gelmediği sürece Knesset seçimleri 4 yılda bır düzenleniyor.Bu durumlar;

  • Knesset’in dağılması için bir yasa tasarısı Kabul edilirse;
  • Mali yılın başlamasından itibaren 3 ay içerisinnde  Knesset bütçeyi onaylamassa;
  • Başbakan Knesset’i dağıtırsa;
  • Hükümete bir gensoru verilirse ve yeni hükümet oluşturulamassa;

11.seçimlerde aday olabilmek için kimler uygundur?

21 yaşına girmiş olan herkes Knesset seçimlerinde aday olma hakkına sahiptir. (Bazı istisnai durumlar hariçtir.)

12. İsrailliler partilere mi yoksa bireysel adaylara mı oy veriyorlar?

Knesset seçimlerine  34 parti ve bağımsızlar katılıyor.  Knesset adayları partiler tarafindan listeler halinde belirlenm durumdaÖrneğin bir parti 10 vekil kazanırsa listedeki ilk 10 vekil Knesset’e girmeye hak kazanıyor.

13. Merkez Seçim Komitesi nedir?

Merkez Seçim Komitesi seçimlerin yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Başkanlığını Yargıtay Mahkemesi Başkanı  Elyakim Rubinstein ve Knesset dışı kalan milletvekillerinden oluşuyor.

14. Oy verme komitesi ne yapar ?

Oy verme komisyonu yerel yoklama komitelerinin isleyisini control etmekle yükümlüdür.16 yaşın dolduran herekes bu komitede görev alabilir.

15. Partiler seçimlerden önce ne yapmalı?

 Bütün partiler aday listelerini Knesset’e teslim etmek zorundadırlar.

16. Seçim kampanyaları nasıl finanse ediliyor?

Seçime katılacak olan partilerin kampanyalarının önemli bir kısmı  devlet bütçesi tarafından karşılanmaktadır.

israel elections1

17. Seçim kampanyaları fırsat eşitliği ilkesine dayanarak  yapılıyor mu?

Televizyonlarda Seçim yayınları 21 gün önceden yayınlanmaya başlar.Bütün seçim reklamları televizyonlarda masrafsız olarak yayınlanır.Butun partiler kendi reklamlarini kendi bütceleriyle hazirlarlar. Firsat Eşitliği ilkesine dayanarak radyo veya televızyon yayını satın almak yasaktır.

Reklamlarda bazi kısıtlamalar sözkonusudur.

  • 15 yaşın altında çocukların kullanılması
  • İsrail Silahlı Kuvvetlerinin politik partiler tarafından  seçimlere alet edilmesi.
  • Terör madurlarının fotograflarının izinsiz kullanılmaması 

18. Knesset‘in yapısı nasıldır?

Her partinin aldigi oy sayisinin toplam oy sayisina orani Knessetteki sandalye sayisini belirler.

  19. Başbakan nasıl seçiliyor?

Başbakan Knesset üyeleri tarafından seçilir. Seçimlerde yüksek oy alan ve koalisyonu kurabilen aday, İsrail Devlet Başkanı tarafından Başbakan olarak  atanır.

20. Hükümet yapısı nasıl oluyor?

İsrail’deki  genel seçimlerde, seçmenler 120 sandalyeli meclisin (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak. Hükümet kurulabilmesi için koalisyonun en az 61 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

kaynak:mfa.gov.il


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 387 other followers

%d bloggers like this: